Sveriges elevråd – SVEA har ett antal dokument som anger hur organisationens ska styras, vad vi ska arbeta med och vilka frågor vi ska driva. Alla styrdokument beslutas om på Elevrådskongressen som är organisationens årsmöte och högst beslutande organ. 


Protokoll Elevrådskongressen

Elevrådskongressen är Sveriges elevråd – SVEAs högst beslutande organ. I protokollet från Elevrådskongressen kan du läsa vilka beslut som våra medlemmar tog. 

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen beskriver vad organisationen ska arbeta med under det kommande året.

Stadgar

Stadgarna är organisationens regelbok. Stadgarna beskriver hur organisationen ska skötas.

Skolpolitiska programmet

Skolpolitiska programmet är Sveriges elevråd -SVEAs vision om den svenska skolan. Tex; skolans uppdrag, kunskapssyn, skoldemokrati och elevinflytande.

Skolpolitisk fokusfråga

Sveriges elevråd – SVEA antar varje årsmöte en skolpolitisk fokusfråga som är den prioriterade frågan under året i det skolpolitiska arbetet utöver det skolpolitiska programmet.

Grundprinciper

Beskriver vilka grundprinciper organisationen arbetar efter och varför.