Svenska elevers vision för den svenska skolan. Sveriges elevråd  – SVEAs skolpolitiska program är det ideal för den svenska skolan som all vår politik grundar sig i, enhälligt antaget av Elevrådskongressen.

Det skolpolitiska programmet är uppbyggt utifrån följande kapitel.

 – Skolans uppdrag
 – Kunskapssyn
 – Skoldemokrati
 – Elevinflytande
 – Elevråd
 – Arbetsmiljö
 – Skolans relation till samhället
 – En normkritisk skola

Hela det skolpolitiska programmet hittar du här: Skolpolitiska programmet