Use Your Voice är Sveriges elevråd – SVEAs stora utbildningshelg under 2016. Detta är en helg fylld med möjligheter för elevråd runt om i Sverige att växa sig starkare och samla in nya idéer och verktyg att arbeta vidare med i elevrådet. Under Use Your Voice kommer det att finnas fyra utbildningsinriktningar att välja emellan.

Grupp som diskuterar "Fem elevrådare sitter i ring och pratar." IMG_5202 IMG_4667 IMG_4033 Bild från förra årets UYV

Ledarskap och gruppdynamik

För att driva framgångsrika elevråd behövs det de som förstår sig på grupper och konsten att leda andra. Denna utbildning riktar sig till dig som vill få en ökad kunskap i hur du kan utveckla ditt egna ledarskap så väl ledarskapet bland de övriga medlemmarna i elevrådet. Denna kunskap kommer du att få genom interaktiva övningar, reflektioner och idéutbyte med andra deltagare.

Projektledning och kommunikation

Elevråd runt om i Sverige arbetar idag med flera olika verksamheter. Många av dessa är projekt exempelvis i form av temadagar, påverkanskampanjer, fotbollsturneringar, arbetsmiljöarbete eller insamlingar. Är du en person som kommer att leda projekt för ert elevråd så är detta utbildningen för dig. Under utbildningen får du en introduktion till projektledning samt olika verktyg som du kan använda vid nästa projekt eller kampanj som ert elevråd kommer genomföra.

Påverkan och samarbete

Känner du att ert elevråd måste få mer kunskap och redskap för att kunna påverka inom eran skola? Denna utbildning kommer fokusera på att visa på de möjligheter ni elever har för att påverka er skola och skolpolitiken som förs lokalt, regionalt och nationellt. Elevinflytande och elevfokus måste lyftas runt om i Sverige om vi ska skapa en bättre skola. Sök till denna utbildning om du vill vara den som lär dig knepen för att kunna föra en dialog med er rektor eller med er kommunledning. Det kommer även vara fokus på att skapa samarbete och nätverka med andra elevråd för att utveckla ert egna elevråd. Var med och stärk elevernas röst!

Elevskyddsombud

Det är lagstadgat att alla högstadieskolor och gymnasieskolor måste ha elevskyddsombud. Elevskyddsombud har en viktig roll i arbetsmiljöarbetet runt om på Sveriges skolor. Skolor ska ha lokaler med bra luft, lämplig belysning och som man känner sig trygg i. Skolor ska arbeta mot diskriminering och för att det ska finnas en fungerande skolhälsa. Som elevskyddsombud arbetar du med dessa frågor och leder elevernas påverkansarbete i arbetsmiljöfrågor. Du kan söka denna utbildning både om du redan har fått en utbildning och vill vidareutveckla din kunskap inom arbetsmiljö eller om detta är din första utbildning som elevskyddsombud.

Har du fler frågor om utbildningarna

Skicka då ett mail till Sveriges elevråd – SVEAs utbildningssamordnare, tomas.hultman@svea.org