Utbildning för skolledare och huvudmän

Här kan du läsa om den verksamhet som Sveriges elevråd – SVEA erbjuder till skolledare, lärare, skolutvecklare, skol- och förvaltningschefer, skolpolitiker samt övriga beslutsfattare inom skolområdet. Våra utbildningar är unika i Skolsverige eftersom de utgår från ett elevperspektiv med nära koppling till elevers vardag och syftar alltid till att ge konkreta verktyg.

Innehållpostutbildningarna

  • Elevinflytandeseminarier
  • Specialutformade utbildningar och förläsningar för huvudmän

 

Elevinflytandeseminarier

Skollagen, läroplanen och barnkonventionen är överens om att elevers möjlighet till inflytande är grundläggande för att uppfylla skolans demokratiuppdrag. Elevers rättighet till inflytande är en självklarhet men många har svårt att definiera konkreta sätt för att uppnå det. I vår workshop får du ta del av goda exempel och konkreta verktyg för att öka elevers inflytande i den egna verksamheten. Slutprodukten av workshopen blir en gemensam handlingsplan för skolans fortsatta arbete med inflytandefrågor.

Under den fyra timmar långa interaktiva workshopen får ni:

  • Introduktion och reflektion kring elevinflytande
  • Goda exempel på lyckat elevinflytande
  • Konkreta verktyg för att skapa inflytande
  • Tydlig bild av de olika rollerna i skolans ansvar
  • En gemensam handlingsplan för fortsatt arbete

Specialutformad utbildning för skolledare och huvudmän

Vi bedriver utbildningar och föreläsningar för skolledare och huvudmän med syfte att hjälpa olika skolors specifika utmaningar och problem. Dessa kan skilja sig i stor utsträckning beroende av utmaningens natur och specialanpassas därför utifrån era behov. Gemensamt för alla dess utbildningar är att de syftar till att skapa konkreta verktyg och långsiktiga lösningar och inte endast ger inspiration och tankeväckare.


Kontakt

Vill du boka en utbildning för skolledning och huvudmän eller har frågor som rör den utbildningen? Kontakta vår utbildningssamordnare Tomas på tomas.hultman@svea.org eller ring 070 718 88 06.