Elevråd runt om i Sverige behöver stärkas och bli bättre. För att kunna skapa en mer demokratisk skola med högre elevinflytande krävs det att våra elevråd utvecklas, både när det kommer till samarbete och engagemang. Sveriges elevråd – SVEA erbjuder olika sorters utbildningar för att hjälpa er att arbeta stärkande för, och skapa mer engagemang inom, era elevråd. Vårt syfte är att inspirera, stötta och utveckla elevråd på högstadieskolor och gymnasier runt om i Sverige, ett steg i detta arbete är att ge er verktyg ni behöver för att kunna driva mer engagerande och inspirerande elevråd. Vi erbjuder därför elevrådsutbildningar och elevskyddsombudsutbildningar till ett rabatterat medlemspris och elevrådsbesök.
En heltidsanställd tjänst på kansliet som finns till för att just stödja medlemmarna i sitt arbete på skolor och finns där som stöd, jobbar även med att åka ut till skolor och värva nya medlemmar.
Sveriges elevråd – SVEA erbjuder varje år många mötesplatser nationellt och regionalt för att stärka våra medlemmar och utbilda dem efter de områden som de själva genom verksamhetsplanen tar fram. Den absolut största är Elevrådskongressen, vårt årsmöte då medlemsföreningarna får makten att rikta in vår framtid. Vi bjuder även varje år in till USE YOUR VOICE, en utbildningshelg där deltagaran utbildas inom ämnen såsom projektledning, påverkansarbete, ledarskap och elevers rättigheter. Våra regioner anordnar även regionala träffar i olika storlekar för att utveckla våra medlemmar på många områden. Ett exempel är träffen Drivkraft.
Vi erbjuder olika slags rådgivning för elever, både genom vår elevers rättigheter-grupp som svarar på frågor men även genom vår elevrådsstödjare som aktivt arbetar med elevråd.
Varje år genom våra träffar så möts medlemmar och utvecklar sina föreningar genom att dela erfarenhet med varandra och skapar nätverk dem emellan.
Är en fond som medlemsföreningar frivilligt kan ansöka om bidrag från för att bedriva verksamhet på sina skolor.
Som medlem får ni ett unikt och effektivt stöd i det påverkansarbete som ni bedriver. Oavsett vad det handlar om (så länge det går i linje med våra åsikter och värden) så stödjer organisationen er. Vi har dels en blogg som i första hand utgörs av fria inlägg från våra medlemmar som har stort genomslag och ett högt läsarantal. Vi har också aktiva sociala medier och då framförallt Twitter där vi sprider våra medlemmars åsikter och debattinlägg. Vi bistår ocksåmed stöd i var en ska vända sig i olika situationer. Vi hjälper också till i diskussioner, både med debatteknik, sakupplysningar samt vägledning.
Regionerna är ett sätt för våra medlemmar att komma närmare oss och få än mer grym verksamhet och samarbete där en bor. Tillsammans med regionerna kan en driva politiska påverkansarbete i sitt län, samarbeta med andra skolor, driva olika event och dela erfarenhet med varandra.
Är en grupp elever som både producerar material av olika slag på området elevers rättigheter men även ger elever rådgivning via mail kring rättigheter i skolan och vad en kan göra om dessa kränks.
Vi erbjuder våra medlemmar ett medlemspaket med material och inspiration för att utveckla sina föreningar. Detta paket är digitalt och skickas ut till elevråden när dem blir medlemmar. Medlemskapetet är ett bra startpaket som kan hjälpa elevrådeten att komma igång med sitt arbete, samt hitta inspiration.
90% Complete