Sveriges elevråd – SVEA har idag tre regioner: STHLM, SKÅNE och VÄST. Regionerna samlar elevråden i Stockholms län, Region Skåne samt Västra götalands – och Hallands län för att skapa samarbete, kunskapsutbyte och regional påverkan!

Om ert elevråd finns i någon av dessa regioner är intresserade av att engagera er mer och samarbeta med andra elevråd, ska ni inte tveka! Kontakta er region och var med och påverka regionalt för en bättre och mer demokratisk skola!


Sveriges elevråd – SKÅNE

 

I Sveriges elevråd – SKÅNE är en normkritisk skola den övergripande verksamhetsfokusen. Regionen samlar Skånes elever kring föreläsningar och kontinuerlig kompetensutveckling kring likabehandlingsplaner och kunskap kring normkritik och vad en likvärdig skola innebär.

I regionsstyrelsen sitter Nathalie Bredberg (Regionsordförande), Emma Arvidsson (Vice regionsordförande), Edvin Dribe och Vija Priedite (styrelseledamöter) och adjungerad styrelseledamot Victor Sturesson. 

Verksamhetsrevisorer är Alma Hoti och Rasmus Beck.
Valberedningen består av Chiara Bergmark Stanzani.

 

Kontakt

Regionsordförande Nathalie Bredberg
Mail: nathalie.bredberg@svea.org

Kontakta Sveriges elevråd – SKÅNE på deras Facebook.

Klicka här för att läsa protokoll från Sveriges elevråd – SKÅNEs regionsstyrelsemöten. 

 


Sveriges elevråd – STHLM

Elevråden i Stockholms län arbetar huvudsakligen utifrån fokus på elevers kunskap kring sina rättigheter för att stärka elevinflytandet och skoldemokratin i Stockholms skolor. Tillsammans sätter de agendan för vilka frågor som ska lyftas och hur skolans demokratiska verksamhet kan utvecklas.

I regionsstyrelsen sitter Ashkan Okhovvatian (Regionsordförande), Tilde Rosengren, Jakob Nordqvist, Sebastian Modin, Faizan Mian (styrelseledamöter).

 

Kontakt

Regionsordförande Ashkan Okhovvatian
Mail: ashkan.okhovvatian@svea.org

Kontakta Sveriges elevråd – STHLM på deras Facebook.

Klicka här för att läsa protokoll från Sveriges elevråd – STHLMs regionsstyrelsemöten. 


Sveriges elevråd – VÄST

I regionsstyrelsen sitter Anton Larsson (Regionsordförande), Lisa Bovaller, Linnea Englund, Ingrid Nilsson (styrelseledamöter).

Alexander Adler (valberedning)
Ebba Mattsson (verksamhetsrevisor)

 

Kontakt

Regionsordförande Anton Larsson
Mail: anton.larsson@svea.org

Kontakta Sveriges elevråd – VÄST på deras Facebook. 

Klicka här för att läsa protokoll från Sveriges elevråd – VÄSTs regionsstyrelsemöten.