Sveriges elevråd – SVEA har idag tre regionala verksamheter i Stockholms län, Region Skåne samt Västra götalands län och Hallands län som arbetar för att samla och stärka elever inom de tilldelade geografiska områdena. Tillsammans utgör de en vital del i förbundets organisering och kontakten till medlemmarna för att tillvarata och utveckla deras intressen och förmågor för en bättre och mer demokratisk skola.

Om ert elevråd finns i någon av dessa regioner, och ni är intresserade av att engagera er mer och samarbeta med andra elevråd, ska ni inte tveka! Kontakta er region och var med och påverka regionalt för en bättre och mer demokratisk skola!Sveriges elevråd – SKÅNE

I Sveriges elevråd – SKÅNE är en normkritisk skola den övergripande verksamhetsfokusen. Regionen samlar Skånes elever kring föreläsningar och kontinuerlig kompetensutveckling kring likabehandlingsplaner och kunskap kring normkritik och vad en likvärdig skola innebär.

I regionsstyrelsen sitter Nathalie Bredberg (Regionsordförande), Emma Arvidsson (Vice regionsordförande), Edvin Dribe och Vija Priedite (styrelseledamöter) och adjungerad styrelseledamot Victor Sturesson. 

Verksamhetsrevisorer är Alma Hoti och Rasmus Beck.

Valberedningen består av Chiara Bergmark Stanzani.

Kontakt

Regionsordförande Nathalie Bredberg
Mailnathalie.bredberg@svea.org

eller gå in och kontakta Sveriges elevråd – SKÅNE på deras Facebook.

Alt "Protokoll"     Alt "Styrdokument".

 


Sveriges elevråd – STHLM

Elevråden i Stockholms län arbetar huvudsakligen utifrån fokus på elevers kunskap kring sina rättigheter för att stärka elevinflytandet och skoldemokratin i Stockholms skolor. Tillsammans sätter de agendan för vilka frågor som ska lyftas och hur skolans demokratiska verksamhet kan utvecklas.

I regionsstyrelsen sitter Ashkan Okhovvatian (Regionsordförande), Tilde Rosengren, Jakob Nordqvist, Sebastian Modin, Faizan Mian (styrelseledamöter)

Kontakt

Regionsordförande Ashkan Okhovvatian
Mail: ashkan.okhovvatian@svea.org

eller kontakta Sveriges elevråd – STHLM på deras Facebook.

 

Alt "Protokoll."     Alt "Styrdokument."


Sveriges elevråd – VÄST

I regionsstyrelsen sitter Anton Larsson (Regionsordförande), Lisa Bovaller, Linnea Englund, Ingrid Nilsson (styrelseledamöter).

Alexander Adler (valberedning)
Ebba Mattsson (verksamhetsrevisor)

Kontakt

Regionsordförande Anton Larsson
Mail: anton.larsson@svea.org

eller kontakta Sveriges elevråd – VÄST på deras Facebook. 

Alt "Protokoll"    Alt "Styrdokument".