Sveriges elevråd –SVEA är elevers röst i skolpolitiken. Vi lyfter fram elevers perspektiv om skolan mot politiker och beslutsfattare på nationell nivå och hjälper elevråd att själva påverka politiker i sin kommun. I allt politiskt arbete utgår vi från det skolpolitiska programmet som är en vision om den svenska skolan. Sveriges elevråd – SVEAs skolpolitiska program är enhälligt antaget av Elevrådskongressen.

Har du förfrågningar om samarbete i press eller media, kontakta Sveriges elevråd – SVEAs förbundsordförande eller vice förbundsordförande. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

 

"Förbundsordförande i Sveriges elevråd - SVEA"

 

Förbundsordförande Julia Lindh
julia.lindh@svea.org
070-7188801


"Vice Förbundsordförande i Sveriges elevråd - SVEA"

Vice förbundsordförande Jakob Amnér
jakob.amner@svea.org
070-7188802


 

 

Sveriges elevråd – SVEAs logotyp: Logotyp

Pressbilder: Julia Lindh

Maila kommunikationssamordnare@svea.org, för att få tillgång till mer pressmaterial