Revisorer

Varje Elevrådskongress väljer medlemmarna nya revisorer vars uppdrag är att granska organisationens arbete. Det Alt"Arbetsordning."är revisorernas uppgift att kontrollera att organisationen arbetar utefter det Sveriges elevråd – SVEAs medlemmar har beslutat om på Elevrådskongressen, samt att de inte bryter mot stadgarna.

Vill du komma i kontakt med revisorerna kan du maila till revisor@svea.org.

Verksamhetsrevisorer under 2016 är:

  • Stefan Sarmes
  • Fabian Brygt
  • Viktoria Lamberth

 


Valberedning

Valberedningen väljs av Sveriges elevråd – SVEAs medlemmar under Elevrådskongressen. Deras uppdrag är att Alt"Arbetsordning"intervjua kandidater samt att lägga fram ett förslag på ny styrelse under nästkommande Elevrådskongress.

Vill du komma i kontakt med valberedningen kan du maila valberedning@svea.org.

Valberedningen under 2016 är:

  • Tua Lundgren
  • Louise Wedin
  • Fanny Hammarqvist