Förbundsstyrelsen är Sveriges elevråd – SVEAs högsta beslutande organ då Elevrådskongressen inte är samlad. Förbundsstyrelsens funktion är att strategiskt och taktiskt leda organisationen genom direktiv, mål och beslut. Förbundsstyrelsen har ansvar över den ekonomiska förvaltningen, verksamheten och organisationsutveckling. Sveriges elevråd – SVEAs förbundsstyrelse består idag av nio personer.

 


Kontakt

Förbundsstyrelsen

Vill du nå hela förbundsstyrelsen samtidigt kan du maila till fs@svea.org.

Förbundsordförande Julia Lindh

julia.lindh@svea.org

070 – 718 88 01


Julia Lindh

Jakob Amnér

Edvin Dribe

Ellen Öman


Protokoll från förbundsstyrelsemöten 2017

Förbundsstyrelsemöte 1

Förbundsstyrelsemöte 2

Förbundsstyrelsemöte 3

Protokoll från förbundsstyrelsemöten 2016

Förbundsstyrelsemöte 1

Förbundsstyrelsemöte 2

Förbundsstyrelsemöte 3

Förbundsstyrelsemöte 4

Förbundsstyrelsemöte 5

Förbunsstyrelsemöte 6